Bài viết mới nhất

Tăng cơ hội tạo khách hàng mới bằng cách đào tạo MỌI nhân viên kiến thức marketing

Các doanh nghiệp thường chi tiêu ngân sách marketing chủ yếu vào việc quảng cáo nhằm thu hút khách hàng mới từ đại chúng. Tuy nhiên, phần lớn những người tiếp xúc với quảng cáo lại không mua hàng khiến cho tỷ lệ doanh thu trên số tiền marketing bỏ ra rất thấp.

Với mục tiêu tối ưu hoá ROI marketing, phương pháp Duct Tape Marketing CHỈ thu hút ĐÚNG đối tượng khách hàng mục tiêu (những người có nhu cầu về sản phẩm và đánh giá cao những lợi ích của sản phẩm) Biết tới sản phẩm và sau đó tập trung mọi nỗ lực marketing vào những người này.

Một trong những cách thu hút khách hàng mới hiệu quả là tận dụng những mối quan hệ từ chính những nhân viên. Bằng cách đào tạo mọi nhân viên những kiến thức về thương hiệu, cách phát hiện ra đối tượng khách hàng mục tiêu và thời điểm nên giới thiệu sản phẩm tới họ, doanh nghiệp sẽ có một nguồn đáng kể doanh thu từ lực lượng bán hàng không chuyên nhưng hết sức nhiệt tình này.


"Hãy click vào đây để xem những kỹ thuật marketing cũ hơn theo 8 chủ đề"