Bài viết mới nhất

Tại sao nội dung quyết định sự thành bại của marketing online?

Ngay từ thập kỷ 90 khi mà Internet chưa phổ biến đến mức người người dùng, nhà nhà sử dụng Internet, Bill Gates đã có một tiên đoán mà ngày nay đã trở thành một điều hiển nhiên “NỘI DUNG LÀ VUA”.

Trong bối cảnh hiện đại, điều trên có nghĩa là doanh nghiệp nào không nắm được những kỹ thuật viết, xuất bản, và phát tán những nội dung HỮU ÍCH giúp khách hàng mục tiêu giải quyết được những vấn đề của họ thì doanh nghiệp đó sẽ thua trong trận chiến cạnh tranh marketing online.

Bài viết này phân tích phân tích những lý do khiến nội dung PHẢI được coi là yếu tố quan trọng nhất trong mọi hoạt động marketing online và PHẢI được thực hiện trước khi xây dựng bất kỳ kênh online nào như website, Facebook hay Youtube,…


"Hãy click vào đây để xem những kỹ thuật marketing cũ hơn theo 8 chủ đề"