Bài viết mới nhất

Làm sao sử dụng marketing để cùng đạt được 2 mục tiêu: TĂNG doanh số và lợi nhuận?

Marketing thường chỉ tập trung thu hút càng nhiều người Biết tới sản phẩm càng tốt. Động tác chào hàng diễn ra ngay sau đó khiến việc bán hàng trở nên vô cùng khó khăn. Vì người tiêu dùng không tìm thấy sự khác biệt giữa các sản phẩm nên họ sẽ lựa chọn sản phẩm giá thấp nhất. Với cách làm này, marketing có thể giúp tăng doanh số nhưng lại khiến chi phí TĂNG lên và lợi nhuận GIẢM xuống.

Đi ngược cách làm truyền thống này, Duct Tape Marketing thiết kế nên các chương trình dẫn dắt, dần dần đưa khách hàng qua các giai đoạn gắn kết phù hợp với hành vi mua hàng phổ biến hiện nay. Với Duct Tape Marketing, doanh nghiệp chỉ thu hút đúng đối tượng khách hàng mục tiêu Biết tới mình, rồi đưa họ qua các giai đoạn Thích và Tin Tưởng vào giải pháp doanh nghiệp đưa ra. Sau đó tiếp tục tạo cơ hội cho họ Thử để củng cố lòng tin của họ. Đến lúc này, khách hàng tiềm năng đã tự nguyện Mua hàng mà không cần phải thuyết phục nữa. Kết quả là doanh nghiệp sẽ đạt được cả 3 mục tiêu: TĂNG doanh số, GIẢM chí phí và TĂNG lợi nhuận.


"Hãy click vào đây để xem những kỹ thuật marketing cũ hơn theo 8 chủ đề"