Bí quyết giúp doanh nghiệp GIA TĂNG LƯỢNG KHÁCH HÀNG MỚI từ những lời giới thiệu


Mark Zuckerberg, người sáng lập ra Facebook, đã nói:

“Con người ảnh hưởng đến con người.

Không gì thể gây ảnh hưởng hơn là LỜI GIỚI THIỆU từ một người bạn tin tưởng. Đó chính là Chén Thánh của quảng cáo.”

 Các doanh nghiệp lớn trên thế giới từ lâu đã sử dụng vũ khí dịch vụ khách hàng (hay là tối ưu hoá trải nghiệm khách hàng) để tăng số lượng khách hàng mới từ những lời giới thiệu của KHÁCH HÀNG TRUNG THÀNH.

Nhưng bạn có biết rằng còn có một lực lượng “bán hàng không chuyên” HIỆU QUẢ HƠN GẤP BỘI” những khách hàng trung thành?

Đó chính là những ĐỐI TÁC LÀM ĂN của bạn những CÔNG TY KHÔNG CẠNH TRANH nhưng CÓ CÙNG CHUNG KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU với doanh nghiệp bạn.

Hãy tưởng tượng, doanh số sẽ tăng vọt đến thế nào nếu khách hàng của họ cũng sẽ là khách hàng của bạn!

Làm sao xây dựng được một hệ thống trong đó tất cả ba đối tượng trên sẽ chủ động giới thiệu khách hàng mới cho bạn?

Hãy đọc cuốn ebook “Xây dựng cỗ máy giới thiệu khách hàng mới” của John Jantsch, bản tóm tắt của cuốn sách best seller cùng tên của ông xuất bản năm 2010. Đây cũng là bước thức 5 trong hệ thống Duct Tape Marketing: Hệ thống thu hút khách hàng mới.

Hệ thống thu hút khách hàng mới theo phương pháp Duct Tape Marketing

Hệ thống thu hút khách hàng mới theo phương pháp Duct Tape Marketing

Sau khi đọc xong cuốn ebook này, bạn sẽ nắm bắt được những bước chính, cần thiết để xây dựng một Cỗ máy Giới thiệu khách hàng mới từ những lời giới thiệu hiệu quả. Đó là:

  • Cách thức xác định và phân loại nguồn giới thiệu mục tiêu để có phương pháp tiếp cận phù hợp khi đề nghị họ tham gia vào kế hoạch của bạn. (Nguồn giới thiệu là ba đối tượng sẽ giới thiệu doanh nghiệp được nhắc đến ở trên)
  • Xây dựng quy trình giới thiệu khách hàng mới và hướng dẫn quy trình này cho nguồn giới thiệu:

Cách phát hiện ra khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp.

Thời điểm nên thực hiện lời giới thiệu.

Nội dung cần phải nói khi giới thiệu.

  • Chương trình khích lệ nguồn giới thiệu khi họ giới thiệu được khách hàng mới cho doanh nghiệp.
  • Kế hoạch theo sát cả hai đối tượng tham gia vào cỗ máy giới thiệu khách hàng mới (khách hàng mới được giới thiệu và nguồn giới thiệu) để đảm bảo họ đều có trải nghiệm tuyệt vời với doanh nghiệp.

Hãy đăng ký ngay email của bạn để nhận được cuốn ebook chắc chắn sẽ giúp TĂNG VỌT LƯỢNG KHÁCH HÀNG MỚI từ những lời giới thiệu!

Chúng tôi sẽ giữ bí mật mọi thông tin về bạn và không spam!