Bạn đã đăng ký thành công email, hãy tiếp tục thực hiện những bước sau:

1. Kiểm tra tài khoản email của bạn:

Chúng tôi đang gửi tới tài khoản email của bạn một email có chứa đường link để tải về cuốn ebook này.

Hãy kiểm tra mục Spam nếu bạn không tìm thấy email của chúng tôi trong Hộp thư đến (Inbox).

2. Tải về ebook.

3. Liên hệ với chúng tôi nếu bạn có thắc mắc:

Hãy nghiên cứu ebook, đặt câu hỏi qua Facebook nếu có thắc mắc, và cuối cùng áp dụng những kiến thức mới này để bắt đầu KINH DOANH HIỆU QUẢ.

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

Bạn có thể tiếp tục tải về các KIẾN THỨC Duct Tape Marketing khác hoặc tham khảo những KỸ THUẬT marketing cập nhất dưới đây!


"Hãy click vào đây để xem những kỹ thuật marketing cũ hơn theo 8 chủ đề"