Giải pháp Marketing Hiệu Quả

Để giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa các hoạt động marketing của mình, Marketing Hiệu Quả cung cấp những dịch vụ sau:

Dịch vụ tư vấn Marketing theo hình thức “chìa khóa trao tay”

Xin lỗi bạn!

Hiện nay chúng tôi chưa thể cung cấp dịch vụ này. 

 

Chương trình đào tạo phương pháp Duct Tape Marketing

Dành cho các chủ doanh nghiệp và marketers muốn nghiên cứu sâu hơn nữa về phương pháp Duct Tape Marketing để có thể áp dụng những kiến thức này vào công việc của họ.

Chương trình kiểm toán Marketing

Dành cho các doanh nghiệp muốn đánh giá những hoạt động marketing sau:


"Hãy click vào đây để xem những kỹ thuật marketing cũ hơn theo 8 chủ đề"