Tên tác giả


Nguyễn Bắc Hà

15/01/2016

Nguyễn Bắc Hà

Chuyên gia tư vấn Duct Tape Marketing

Tháng 12 năm 2014 cô được Duct Tape Marketing chứng nhận là Chuyên gia tư vấn Duct Tape Marketing tại Việt Nam.

Cô đã từng là giám đốc marketing đầu tiên của công ty Coca-Cola phụ trách miền Bắc và miền Trung Việt Nam khi công ty đa quốc gia này khánh thành nhà máy tại Hà Nội năm 1995.


"Hãy click vào đây để xem những kỹ thuật marketing cũ hơn theo 8 chủ đề"