Bài viết mới nhất

Email form cuối bài viết

  Bạn muốn KINH DOANH HIỆU QUẢ? Đăng ký Email để được cập nhật những Kỹ thuật Marketing Mới Nhất!  

Thêm nút call-to-action có hiệu ứng scroll

  Tải ngay ebook để TỐI ƯU HÓA marketing online  

Thêm nút call-to-action không có hiệu ứng scroll

  Tải ngay ebook để tạo ra LỢI THẾ CẠNH TRANH cho doanh nghiệp  

Tên tác giả

Nguyễn Bắc Hà 15/01/2016 Nguyễn Bắc Hà Chuyên gia tư vấn Duct Tape Marketing Tháng 12 năm 2014 cô được Duct Tape Marketing chứng nhận là Chuyên gia tư vấn Duct Tape Marketing tại Việt Nam. Cô đã từng là giám đốc marketing đầu tiên của công ty Coca-Cola phụ trách miền Bắc và miền […]


"Hãy click vào đây để xem những kỹ thuật marketing cũ hơn theo 8 chủ đề"