Làm sao Duct Tape Marketing
giúp được hàng ngàn doanh nghiệp trên thế giới
KINH DOANH HIỆU QUẢ?

Các chuyên gia tư vấn Duct Tape Marketing đã gia tăng lợi nhuận cho khách hàng bằng cách xây dựng một hệ thống marketing toàn diện bao quát toàn bộ hoạt động marketing cần có trong mỗi doanh nghiệp.

Zineb Outnouna

Zineb Outnouna

Chủ doanh nghiệp và CEO Atlas Dreams Languages
Pittsburgh, Pennsylvania, USA

John Arena

John Arena

Chủ doanh nghiệp và CEO Karate New Jersey
Matawan, New Jersey, USA

Kiến thức

Ebook và nghiên cứu tình huống về cách xây dựng hệ thống marketing toàn diện giúp các doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả

Kỹ thuật

Những bài blog cập nhật các kỹ thuật marketing mới nhất trên thế giới về mọi lĩnh vực về marketing

Giải pháp

  • Kiểm toán marketing
  • Tư vấn xây dựng hệ thống Duct Tape Marketing
  • Đào tạo